Aktualności

 
 
Szkolenia bezpłatne  finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Krajowy Fundusz Szkoleniowy(KFS)  przeznaczony jest na kształcenie pracodawców i pracowników.
Dzięki KFS możliwe jest całkowite (w 100 % dla mikroprzedsiębiorców) lub częściowo ( w 80% dla pozostałych) sfinansowanie wydatków w zakresie szkolenia pracowników firm,
a także samych pracodawców. Nie może być jednak większe niż  300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika ( około 12 tys. zł).
O środki z KFS może wystąpić każdy czyli pracodawca, podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, składając wniosek  do wojewódzkiego  lub powiatowego urzędu pracy.

  Kursy z zakresy CERTYFIKACJI ZAWODU KSIEGOWEGO

07 listopada 2017r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz.   lek.) w dni robocze, jeden dzień w tygodniu w godz. 8,15-15,00 więcej 

 

Styczeń 2018r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)  więcej

Styczeń 2018r.   

 

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI ( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (176 godz. lek.) więcej
18 listopada 2017r. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ( 204 godz. lek.) więcej
Uruchomienie po zebraniu grupy

 KURS CERTYFIKACJI EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH ( 32 godz. lek.)

 

 więcej

SZKOLENIA I KURSY 

 

26 września 2017r.

 

Kurs: ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W 2017R. ORAZ KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS

 

więcej

 

26 września 2017r.

 

 Kurs: Zmiany w korygowaniu dokumentów ZUS

 

więcej
27 września 2017r.        Kurs: Płace - zasady naliczania od podstaw     ( w tym program płatnik) - zajecia praktyczne - ( 32 godz. lek. )więcej
 03 października 2017r. Kurs: Podatek VAT w 2017 roku.więcej
 04 października 2017r. Kurs: Prawo pracy w praktyce pracodawców. więcej
 04 października 2017r.

 

 Kurs:  Program Płatnik od podstaw( warsztaty przy komputerze

 

 więcej

 06,07, 13, 14 października 2017r.            piątek/ sobota

Kurs: Podatek VAT od A do Z. (24 godz. lek.) więcej

12 października 2017r.

 

Kurs: Środki trwałe, wartości  niematerialne i prawne

 

 więcej
17 października 2017r.

 

Kurs: Kodeks pracy w praktyce ( od podstaw)  36 godz. lek.

 

 więcej
 17 października 2017r.Kurs:Prawo zamówień publicznych obowiązujące w 2017 r.      więcej

18 października

 2017r.

Kurs: Ubezpieczenia społeczne w 2017r. wiecej
 21 października 2017r.  Podatek od towarów i usług VAT- kurs dla początkujących więcej
 26 października 2017r. Kurs:  CIT,  PIT, VAT zmiany w 2017 roku. więcej
07 listopada 2017r. Kurs: Prowadzenie i rozliczanie Fundacji i Stowarzyszeńwięcej
 08 listopada 2017r. Kurs: Samochód w firmie rozliczenie VAT, PIT, CIT więcej
16 listopada 2017r. Kurs: Transakcje łańcuchowe w VATwięcej
 17 listopada 2017r. Kurs: Opłacanie składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą więcej

11, 15 XII grudnia 2017r.

11 stycznia 2018r.

Edukacja  Bilans 2017 Gorzów Wlkp.

-blok podatkowy (2 dni)

- blok rachunkowość (1 dzień)

więcej

OBLIGATORYJNE SEMINARIUM BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2017 ROKU

 

 09 , 10 października  2017 r.

 MODUŁ XIV - WYKORZYSTANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W PROCESIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ   ŚWIADCZENIA USŁUG ATESTACYJNYCH- 16 godzin (16 godz. z bloku Rew  Finansowa)   brak miejsc

27 października  2017 r.


 MODUŁ XII  -   KOSZT WYTWORZENIA JAKO PODSTAWA WYCENY PRODUKTÓW   - 8 godzin  - (8 godz. z bloku Rachunkowość) brak miejsc

27 , 28  listopada  2017 r 

 

MODUŁ XXVI -   STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE - CZĘŚĆ I: PROCEDURY WSTĘPNE,  PLANOWANIE I OSZACOWANIE RYZYKA  - 16 godzin   (16 godz. z bloku  Rew.  Finansowa)brak miejsc

  


 

 

 

Podpisanie międzynarodowego porozumienia, którego SKwP było inicjatorem  
http://www.skwp.pl/Miedzynarodowe,porozumienie,ksiegowych,14544.html


Depesza  "Międzynarodowe uznanie dla księgowych"
http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/100392,,miedzynarodowe-uznanie-dla-polskich-ksiegowych

BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków SK 

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Księgowych na konsultacje w zakresie rachunkowości i finansów - terminarz konsultacji

Zaproszenie do opracowania projektów Komitetu Standardów Rachunkowości
Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poszukuje osób zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowego Standardu Rachunkowości lub stanowisk Komitetu), dotyczących:
1.      środków trwałych,
2.      ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
3.      inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresów dokumentów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy