OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989r członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

 • Fachowość, lojalność i etyka są poza wszelką dyskusją

  W ciągu ostatniego roku Rada Pracodawców przy Zarządzie Głównym SKwP poświęciła uwagę programom edukacyjnym, zwłaszcza związanym z certyfikacją zawodu księgowego – mówi Zbigniew Żurek w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

 • Rok 2017 Rokiem Księgowego

  W 2017 roku przypada 110-lecie powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, aby zaznaczyć rolę i rangę zawodu księgowego oraz uhonorować osoby go wykonujące, ogłosił w Stowarzyszeniu rok 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość - wizja przyszłości" pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.

 • Kwalifikacje należy podnosić przez całe życie

  Zakłada się, że zintegrowany system kwalifikacji (ZSK) przede wszystkim spowoduje wzrost liczby osób uczących się oraz zwiększy efektywność inwestycji w kapitał ludzki - pisze Monika Fibich w "Rzeczpospolitej". Czy będą chętni do zdobycia i potwierdzenia kwalifikacji ujętych w ZSK, a także o tym, co i kto zadecyduje o faktycznym sukcesie wprowadzonego systemu - w komentarzu dr Teresy Cebrowskiej - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

 • ZWYCIĘZCY 9. BIEGU O PUCHAR KSIĘGOWEGO

  Ponad 5100 startujących z 26 krajów uczestniczyło w 41. Biegu Piastów – Festiwalu Narciarstwa Biegowego, który odbył się w dniach 3-5 marca 2017 r. w Jakuszycach. W zawodach uczestniczyło kilkudziesięciu księgowych, rywalizujących o Puchar Księgowego na pięciu dystansach, w kategorii kobiet i mężczyzn.

 • Stosowanie Jednolitych Plików Kontrolnych

  Konferencja została zorganizowana przy współudziale Ministerstwa Finansów. Uroczystego otwarcia dokonał Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Konferencji przewodniczy i moderuje dyskusję Ewa Komorowska – biegły rewident, wykładowca w SKwP, autorka publikacji z podatków.

 • JEDYNE OFICJALNE WYDANIE MSSF 2016!

  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2016
  Książka zawiera jednolity tekst standardów MSSF obejmujący standardy MSR i interpretacje KIMSF i SKI. W niniejszym wydaniu znalazły się najnowsze standardy, tj. MSSF 14, MSSF 15 i MSSF 16.

 • Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

  Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.
  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji weszła w życie 15 stycznia 2016 r.

 • Rok 2017 Rokiem Księgowego

  Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w związku z obchodzoną w Stowarzyszeniu 110 rocznicą powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, na posiedzeniu 12 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce roku 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości (5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie).

 • V edycja konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych

  Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1 września 2016 r. ogłosiło rozpoczęcie V edycji Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości. Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich, którym bliskie są problemy etyki.

 • List akredytacyjny SKwP dla biur rachunkowych

  Dokument poświadczający wysoki poziom świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz działania zgodne z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości przez biuro rachunkowe.

Aktualności

Ważne dla przyszłych i aktualnych przedsiębiorców

Nowe narzędzie powstającego serwisu administracji rządowej to www.biznes.gov.pl. Portal jest skierowany do osób zamierzających i już prowadzących działalność gospodarczą. Jego zadanie to pomoc w realizowaniu spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem drogą elektroniczną działalności gospodarczej w sposób łatwy i intuicyjny. Służy także uproszczeniu formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

więcej »

System JPK zdaje już egzamin w dużych firmach, w lutym czas na małe i średnie

O wprowadzaniu jednolitych plików kontrolnych dyskutowali 6 lutego 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie uczestnicy konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych”, zorganizowanej przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP przy współudziale Ministerstwa Finansów. Eksperci ocenili, że z nowymi obowiązkami „wzorowo” radzą sobie duże przedsiębiorstwa. Wciąż jednak budzą wątpliwości szczegóły związane z niektórymi zasadami przygotowania i przesyłania plików JPK do fiskusa. Przedstawiciele resortu finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz producenci oprogramowania zapowiedzieli kontynuowanie współpracy przy korygowaniu, udoskonalaniu i szerokim wykorzystywaniu systemu.

więcej »

Cenna wymiana doświadczeń

Doroczna dwudniowa narada dyrektorów biur zarządów oddziałów okręgowych i kierowników działów szkoleń Stowarzyszenia Księgowych w Polsce rozpoczęła się 6 marca 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP. Zjawiło się ponad 30 osób z 26 oddziałów z całej Polski. W naradzie udział biorą również przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego, Komisji ds. szkolenia i wydawnictw, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz Biura Zarządu Głównego.

więcej »

Walidacja w ZSK

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP 1 marca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych i Stowarzyszenia. Narada dotyczyła m.in. najważniejszych założeń związanych z walidacją w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Przedstawiono podstawowe informacje nt. tworzenia wymagań dotyczących walidacji w opisie kwalifikacji i schematu walidacji. Omawiano pytania, wątpliwości oraz potencjalne problemy związane z przedstawianymi zagadnieniami.

Umowa spółki osobowej a dokumentacja podatkowa

O dokumentowaniu umowy spółki osobowej niebędącej osobą prawną pisze dr Marcin Jamroży w "Rzeczpospolitej". O tym, że obowiązek dokumentacyjny nie przesunął ciężaru dowodowego na podatnika, zatem wykazanie, że niepowiązane podmioty nie zawarłyby umowy spółki niebędącej osobą prawną w danym kształcie, spoczywa na organach podatkowych - w komentarzu Anny Główki.

więcej »

Cyberprzestrzeń a rachunkowość - podsumowanie

Cyberprzestrzeń, zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, to wirtualna przestrzeń, w której krążą elektroniczne dane przetwarzane przez komputery z całego świata. Cyberprzestrzeń w kontekście rachunkowości była głównym tematem 3. Forum Rachunkowości na SGH, zorganizowanym przez Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy współudziale Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zapraszamy do przeczytania relacji zamieszczonej w Gazecie SGH - str. 30-31

więcej »

Raport - rachunkowość i etyka

W Brukseli, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, 9 lutego 2017 r. odbyło się otwarte spotkanie, na którym zaprezentowano wyniki ankiety i raport pt. Rachunkowość i Etyka: presja wywierana na zawodowych księgowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejską Federację Audytorów i Księgowych (EFAA). Z ramienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uczestniczyła w nim prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP, współautorka raportu. Raport został opracowany na podstawie ankiety, przeprowadzonej wśród europejskich księgowych, której pierwowzorem była ankieta, stworzona przez Piotra Hansa - członka Komisji Etyki SKwP i przeprowadzona w 2011 r. w Oddziale Wielkopolskim SKwP.

więcej »

Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W rocznicę wejścia w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 19 stycznia 2017 r. odbył się panel dyskusyjny "Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji", w którym Stowarzyszenie reprezentował Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

Odwrócony VAT – noworoczny zawrót głowy

"Nieprecyzyjne sformułowania i brak definicji w przepisach, obejmujących usługi budowlane podwykonawców mechanizmem reverse charge, będą źródłem sporów podatników z fiskusem. Chyba że resort zadba o interpretację ogólną." pisze Martyna Pożarowska w "Rzeczpospolitej". Mnożenie wyjątków od reguły komentuje Aneta Pożarowska.

więcej »

Informacje ze świata

Kultura zawodowych księgowych

Szczegółowe zasady i procedury nie wystarczą, aby zapewnić odpowiednie postępowanie w miejscu pracy – pokazał to kryzys finansowy z 2008 r.

więcej »

Księgowi to przyszli mistrzowie małego biznesu

To ciężki czas dla księgowych. Często nie doradzają oni we właściwy sposób swoim klientom, tym samym tworząc globalny problem związany z brakiem efektywności.

więcej »

Liczby się nie zmieniają...

Rachunkowość to dyscyplina, która ciągle się zmienia. Bycie na bieżąco z najnowszymi przepisami podatkowymi i dobrymi praktykami to nie tylko kwestia zwiększania swojej konkurencyjności na rynku. Brak aktualizowanej wiedzy może poważnie odbić się na pracodawcy lub klientach.

więcej »

MŚP a współpraca z międzynarodowymi korporacjami

Małe i średnie firmy (MŚP) dominują na scenie świata biznesu – szacuje się, że stanowią niemal 95% przedsiębiorstw na całym świecie i zatrudniają ok. 60% pracowników w sektorze prywatnym. Tworzą wiele miejsc pracy i wpływają pozytywnie na wzrost gospodarczy, szczególnie w krajach rozwijających się.

więcej »

Marketing dla małych firm księgowych

Nawet jeśli prowadzisz małą firmę księgową, powinieneś przeznaczyć określoną część swoich zasobów na działania marketingowe. Nie chodzi jedynie o pieniądze – marketing nie musi być drogi, ale wymaga czasu na opracowanie strategii, która będzie działać. Pewne inwestycje będą niezbędne – najpierw trzeba zainwestować, żeby zarobić. Jak zdobyć pozycję na rynku i przyciągnąć nowych klientów? Przedstawiamy kilka sprytnych taktyk z zakresu marketingu i PR dla małych firm księgowych.

więcej »

Znaczenie zawodu księgowego

Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC przedstawia raport na temat znaczenia zawodu księgowego na globalnym rynku. Jak wynika z raportu silny zawód księgowego ma duży wpływ na rozwój ekonomiczny i zdrowe funkcjonowanie gospodarki światowej.

więcej »

Polecamy

 • Kaledarium
 • Księgowi Przyszłości
 • Folder SKwP
 • Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • KIBR
 • KSR
 • PTE