Aktualności

Szkolenia bezpłatne  finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Krajowy Fundusz Szkoleniowy(KFS)  przeznaczony jest na kształcenie pracodawców i pracowników.
Dzięki KFS możliwe jest całkowite (w 100 % dla mikroprzedsiębiorców) lub częściowo ( w 80% dla pozostałych) sfinansowanie wydatków w zakresie szkolenia pracowników firm,
a także samych pracodawców. Nie może być jednak większe niż  300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika ( około 12 tys. zł).
O środki z KFS może wystąpić każdy czyli pracodawca, podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, składając wniosek  do wojewódzkiego  lub powiatowego urzędu pracy.

Kursy z zakresy CERTYFIKACJI ZAWODU KSIEGOWEGO

 03 lutego  2018r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)

 więcej
24 lutego 2018r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (176 godz. lek.)

 więcej

10 lutego 2018r.

 KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ( 204 godz. lek.)

 więcej
Uruchomienie po zebraniu grupy

 KURS CERTYFIKACJI EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH ( 32 godz. lek.)

więcej

SZKOLENIA I KURSY 

15 listopada 2017r.  Kurs: Prawo pracy w praktyce pracodawców więcej
 21 listopada  2017r. Kurs: Ubezpieczenia społeczne w 2017  i 2018 roku . więcej
05 grudnia 2017r.  Kurs: Prawo zamówień publicznych obowiązujące w 2017 r. więcej
 08 grudnia  2017r. Jednolity Plik Kontrolny – najważniejsze zagadnienia. Omówienie funkcjonowania Nowej Aplikacji Klient więcej
 11, 15 XII grudnia 2017r.

11 stycznia 2018r.

 Edukacja Bilans 2017 Gorzów Wlkp.

- blok podatkowy ( 2 dni)

- blok rachunkowość

 więcej

 20 stycznia  2018r.

( 4 spotkania) 

 Kurs: Podatek od towarów i usług VAT- kurs dla początkujących     ( 32 godz. lek.)  więcej
 07 luty 2018r Kurs: Samochód w firmie rozliczenie VAT, PIT, CIT więcej
 uruchomienie po zebraniu gupy Kurs: Program Płatnik od podstaw ( warsztaty przy komputerze)  więcej
 

 OBLIGATORYJNE SEMINARIUM BIEGŁYCH

REWIDENTÓW W 2017 ROKU

 

09 , 10 października  2017 r.

MODUŁ XIV - WYKORZYSTANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W PROCESIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ   ŚWIADCZENIA USŁUG ATESTACYJNYCH- 16 godzin (16 godz. z bloku Rew  Finansowa)

27 października  2017 r.

 MODUŁ XII  -   KOSZT WYTWORZENIA JAKO PODSTAWA WYCENY PRODUKTÓW   - 8 godzin  - (8 godz. z bloku Rachunkowość) 
27 , 28  listopada  2017 r.
MODUŁ XXVI -   STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE - CZĘŚĆ I: PROCEDURY WSTĘPNE,  PLANOWANIE I OSZACOWANIE RYZYKA  - 16 godzin   (16 godz. z bloku  Rew.  Finansowa)
 

 

Podpisanie międzynarodowego porozumienia, którego SKwP było inicjatorem  
http://www.skwp.pl/Miedzynarodowe,porozumienie,ksiegowych,14544.html


Depesza  "Międzynarodowe uznanie dla księgowych"
http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/100392,,miedzynarodowe-uznanie-dla-polskich-ksiegowych

BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków SK 

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Księgowych na konsultacje w zakresie rachunkowości i finansów - terminarz konsultacji

Zaproszenie do opracowania projektów Komitetu Standardów Rachunkowości
Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poszukuje osób zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowego Standardu Rachunkowości lub stanowisk Komitetu), dotyczących:
1.      środków trwałych,
2.      ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
3.      inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresów dokumentów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy